שילוט לפלנטריום במוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב

עיצוב שילוט מואר למבנה הפלנטריום במוזיאון

 

צילום ראשון - השילוט לפני

צילום שני - בעבודה

צילום שלישי - השילוט בלילה

צילומים רביעי וחמישי - הדמיות