ילדותי השנייה

איור ועיצוב מודעות ופריטי תדמית לפרסום תוכנית לילדים ונוער במוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב