רוק בשחור

מיתוג שיווק התערוכה במוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב

כולל מודעות לעיתונים, שילוט חוצות והזמנה