קסם עצוב - לי אבירם-שושני

עיצוב ועימוד ספר בהוצאה עצמאית

לספר עוצבו שתי כריכות שונות לבחירת הקורא

 

 

© 2020 by Studio Dafna Zilbershtein