לוגו אחרי

לוגו לפני

הקתדרה

שינוי מיתוג ורענון לוגו לקתדרה הבינתחומית - מפגשים מהסוג האינטלקטואלי

ריענון המיתוג כלל לוגו, מודעות, ניוזלטרים, ידיעונים שנתיים וחצי שנתיים, ניירות מכתבים ועוד

© 2020 by Studio Dafna Zilbershtein