מוז"א - מפת המוזיאון

איפיון איור ועיצוב המפה החדשה

של מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב

איורי מבנים: יעל קשלס

© 2020 by Studio Dafna Zilbershtein