מפת מוז"א

איפיון איור ועיצוב המפה החדשה של מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב

איור ביניינים: יעל קשלס