מפת מוז"א

איפיון איור ועיצוב המפה החדשה של מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב

איור ביניינים: יעל קשלס

 

 

© 2020 by Studio Dafna Zilbershtein